top of page

Renovation of an apartment in Jaffa, Israel.

Preservation of the beautiful old floor tiles, doors and windows.

 שיפוץ כללי של דירת גן ביפו. עיקר התכנית הייתה לשלב בין החדש לישן יחד עם שימור של הפרטים הכי יפים כמו הריצוף המשגע .והחלונות ודלתות הייחודיים של האזור

הפכנו חללים והורדנו קירות כדי לקבל מטבח מרווח עם סלון באותו חלל שגם זוכה לאור טבעי הודות לחלונות הגדולים שבמטבח.

בנוסף, הוספנו קומת גלריה מעל השרותים כדי להגדיל את חדר הילדים.

Before renovation - לפני השיפוץ
bottom of page